Acute toxicity of benzalkonium chloride in Balb/c mice following intratracheal instillation and oral administration
Handule Lee, Kwangsik Park
Environ Anal Health Toxicol. 2019;34(3):e2019009  Published online 2019 Sep 19     DOI: https://doi.org/10.5620/eaht.e2019009
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Two Novel Methods for the Determination of Benzalkonium Chloride in Bandages by Resonance Light Scattering Technology
Yinhua Li, Zhongyuan Xu, Mengting Yu, Zhen Wang, Weixing Ma, Zibo Dong
Tenside Surfactants Detergents.2021; 58(1): 44.     CrossRef
Toxicological Assessment of Bromochlorophene: Single and Repeated-Dose 28-Day Oral Toxicity, Genotoxicity, and Dermal Application in Sprague–Dawley Rats
Hansol Won, Da Hye Jeong, Hyo-Sook Shin, Jin Hee Lee, Jeong Pyo Lee, Jun-Young Yang, Kikyung Jung, Jayoung Jeong, Jae Ho Oh
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Glyburide attenuates ozone‐induced pulmonary inflammation and injury by blocking the NLRP3 inflammasome
Hua Shao, Li Huang, Shuyin Duan, Min Gao, Jiacheng Zhu, Xiaohui Chen, Yajuan Zhu, Wenhan Wang, Zengwen Yang, Xinyu Wang, Zhen Wang, Zhimin Wang, Yue Ba, Ruiqin Zhang, Chunyang Li, Qiao Zhang, Jing Wang, Hong Liu, Weidong Wu, Feifei Feng
Environmental Toxicology.2020; 35(8): 831.     CrossRef
Assessment of ADG disinfectant cumulative and metabolic rate effect in laboratory animals
O. Nechyporenko, A. Berezovskiy, O. Shkromada, L. Ulko, S.A. Nychyk
Bulletin "Veterinary biotechnology".2020; 36: 128.     CrossRef